Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 113
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. (112:1) Chwalcie, dzieci, Gospodna, chwalcie imię boże! [2] »(112:2) Bądź imię boże błogosławiono od ninie aż i na wieki. [3] »(112:3) Od słuńca wschoda aż do zapada chwalne imię boże. [4] »(112:4) Wysoki nade wszemi pogany Bog i na niebiesiech sława jego. [5] »(112:5a) Kto jako Gospodzin Bog nasz, jen na wysokości przebywa [6] »(112:5b) a śmierne widzi na niebie i na ziemi? [7] »(112:6) Pobudzając od zi❬e❭mie biednika a z gnoja wznaszając ubogiego, [8] »(112:7) by posadził ji z książęty, z książęty luda swego, [9] »(112:8) jenże przebywać każe przezdziatkini❬ą❭ w domu macierz synow radującą sie. 
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl