Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 115
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(113:9) Nie nam, Gospodnie, nie ❬nam❭, ale imieniu twemu daj sławę (113:10a) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję, [2] »(113:10b) aby kiedy nie rzekli pogani: Gdzie jest Bog jich? [3] »(113:11) Ale Bog nasz na niebie, wszytko, cokoli chciał, uczynił jest. [4] »(113:12) Bałwani poganow śrzebro i złoto, działa ręku ludzku. [5] »(113:13) Usta mają, a nie będą mołwić, oczy mają, a nie będą widzieć, [6] »(113:14) uszy mają, a nie będą słyszeć, nozdrze mają, a nie będą woniać, [7] »(113:15) ręce mają, a nie będą macać, nogi mają, a nie będą chodzić ani wołać będą gardłem swoim. [8] »(113:16) Podobni będą jim, jiż czynią to, i wszyscy, jiż dbają w nie. [9] »(113:17) Dom Israhel pwał w Boga, pomocnik jich i zaszczytca jich jest. [10] »(113:18) Dom Aaron miał jest nadzieję w Bogu, pomocnik jich i zaszytca jich jest. [11] »(113:19) Jiże boją sie Boga, pwali są w Gospodna, pomocnik jich i zaszczytca jich. [12] »(113:20) Gospodzin pomniał jest nas i błogosławił jest nas, (113:21) błogosławił domowi Israhel, błogosławił domowi Aaron, [13] »(113:22) błogosławił wszem, jiż sie boją Boga, małym z wielikimi. [14] »(113:23) Przyłoży Gospodzin nad was, nad was i nad syny wasze. [15] »(113:24) Błogosławieni wy Gospodnu, jenże uczynił jest niebo i ziemię. [16] »(113:25) Niebo nieba Gospodnu, ale ziemię dał jest synom ludzkim. [17] »(113:26) Nie martwi będą chwalić ciebie, Boże, ani wszystcy, jiż zstąpają do piekła, [18] »(113:27) ale my, jiż żywi jesmy, błogosławimy Gospodnu od ninie aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl