Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 120
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wschodow. Psalm Dawidow proroka.(119:1) Ku Gospodnu, gdym był mącon, wołał jeśm i wysłuchał mie. [2] »(119:2) Gospodnie, zbaw duszę moję od warg złosnych i od języka łżywego! [3] »(119:3) Co dadzą tobie albo co przyłożą tobie ku języku łżywemu? [4] »(119:4) Strzały mocnego ostre z węglim każącym. [5] »(119:5a) Gorze mnie, iż przebyt moj przedłużył sie jest! Przebywał jeśm z przebywającymi Cedar, [6] »(119:5b) długo bydliła dusza moja. (119:6a) Z tymi, jiż są nienaźrzeli pokoja, [7] »(119:6b) był jeśm pokojen; gdy jeśm mołwił jim, przekażali mi za dar. 
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl