Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(120:1) Podźwigłeśm oczy moje na gory, odkąd przydzie pomoc mnie. [2] »(120:2) Pomoc moja od Boga, jen uczynił niebo i ziemię. [3] »(120:3) Nie da na poruszenie nogi twojej ani drzemi, jen ciebie strzec będzie. [4] »(120:4) Owa ani nie drzemać ani spać będzie, jen strzeże Israhel. [5] »(120:5) Bog strzeże ciebie, Gospodzin zaszczycenie twoje nad rękę prawą twoję. [6] »(120:6) Przez dzień słuńce nie będzie żec cie ani miesiąc przez noc. [7] »(120:7) Gospodzin będzie strzec ciebie ode wszego złego, strzeż dusze twoje Bog. [8] »(120:8) Gospodzin strzeż weścia twego i wyścia twego od ninie i aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl