Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 128
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wschodow. Psalm Dawid. (127:1) Błogosławieni wszystcy, jiż sie boją Boga, jiż chodzą po drogach jego. [2] »(127:2) Usiłowania ręku twoju iże będziesz jeść, błogosławiony jeś i dobrze tobie będzie. [3] »(127:3) Żona twoja jako macica opłwita w ścianach domu twego. (127:4) Synowie twoji jako młodcowie oliw około stoła twego. [4] »(127:5) Owa tako błogosławion będzie człowiek, jen sie boji Boga. [5] »(127:6) Błogosław ci Gospodzin z Syjon i widz dobra Jerusalem wszech dniow żywota twego. [6] »(127:7) I widz syny synow twoich, pokoj nad Izrahel. 
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl