Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 129
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wschodow. Psalm Dawid. (128:1) Często wybijali mie od młodości moje, rzecz ninie Israhel. [2] »(128:2) Często wybijali mie od młodości mojej, ale nie mogli s mię. [3] »(128:3) Na chrzebcie moim kowali grzeszni, przedłużali złość swoję. [4] »(128:4a) Gospodzin prawdziwy setnie wirzchy grzesznych; [5] »(128:4b) osromoceni bądźcie i obroceni opak wszystcy, jiż nienaźrzą Syjon. [6] »(128:5) Bądźcie jako siano strzeszne, jeż drzewiej niż wytargną, zwiędnie, [7] »(128:6) z jegoż nie napełnił ręki swojej, jenże będzie żąć, i łona swego, jenże snopy zbirać będzie. [8] »(128:7) A nie rzekli, jiż to mijali: Błogosławienie boże na was, błogosławilismy wam w jimię boże. 
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl