Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wschodow. (131:1) Pomni, Gospodnie, Dawida i wszystkę śmiarę jego, [2] »(131:2) jako przysiągł Bogu, obietę ślubił Bogu Jakob: [3] »(131:3) Acz wnidę w stań domu mego, acz wstąpię w łoże posłania mego, [4] »(131:4) acz dam sen oczyma myma a powiekam mym drzemanie [5] »(131:5) i pokoj skroniom moim, aliż najdę miasto Gospodnu, stan Bogu Jakob. [6] »(131:6) Owa słyszelismy ją w Efracie, naleźlismy ją w poloch lasa. [7] »(131:7) Wnidziem w stan jego, pokłonimy sie na mieście, gdzie stały nogi jego. [8] »(131:8) Wstań, Gospodnie, w odpoczywanie twoje, ty i skrzynia świątości twojej. [9] »(131:9) Popowie twoji obleczeni bądźcie w prawotę a święci twoi wiesielcie sie. [10] »(131:10) Prze Dawida, sługę twego, nie odwracaj oblicza pomazańca twego. [11] »(131:11) Przysiągł Gospodzin Dawidowi prawdę i nie obłudzi jego: Od owoca brzucha twego posadzę na stolcu twoim. [12] »(131:12) Będąli strzec synowie twoji obrzęda mego a świedectw moich, jaż nauczę je, (131:13) i synowie jich aż na wieki będą siedzieć na stolcu twoim. [13] »(131:14) Bo wybrał jest Gospodzin Syjon, wybrał ją w przebyt sobie: [14] »(131:15) To odpoczywanie moje na wiek wiekom, tu przebywać będę, bo jeśm wybrał ją. [15] »(131:16) Wdowę jej błogosławiąc błogosławić będę, ubogie jej nasycę chlebow. [16] »(131:17) Popy jego oblekę zbawienim a święci jego radością wiesielić sie będą. [17] »(131:18) Tamo odwiodę rog Dawidow, ugotował jeśm świecę pomazańcu memu. [18] »(131:19) Nieprzyjaciele jego oblekę we sromotę, ale nad nim weskwcie świątość moja. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl