Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 133
«  Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(132:1) Owa kako dobrze i kako wiesioło przebywać braciej w jedno! [2] »(132:2) Jako maść na głowie, jaż zstąpiła w brodę, brodę Aaronowę, (132:3a) jaż zstąpa w kraj odzienia jego, [3] »(132:3b) jako rosa Hermon, jaż zstąpa w gory Syjon. (132:4) Bo tamo kazał Gospodzin błogosławienie i żywot aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl