Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 137
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawid i Jeremije. (136:1) Na rzekach babiloń❬s❭kich, tamo siedzieli jesmy i płakali, gdy jesmy wspominali Syjon. [2] »(136:2) Na wirzbach pośrod jej zawiesilismy organy nasze. [3] »(136:3) Bo tamo pytali nas, jiż to jeńce wiedli nas, słow pieśni, (136:4) a jiż to odwiedli nas: Pienie pojcie [gospodnowo] nam o pieniu Syjon! [4] »(136:5) Kako śpiewać mamy pienie gospodnowo w ziemi cudzej? [5] »(136:6) Zapomnięli ciebie, Jeruzalem, zapomnieniu dana bądź prawica moja. [6] »(136:7) Przylni język moj krtaniu memu, acz nie wspomienę ciebie, (136:8) acz nie położę cie, Jeruzalem, na początku wiesiela mego. [7] »(136:9) Pamiętaj, Panie, syny Edom w dzień Jeruzalem, (136:10) jiż to mołwią: Skażcie, skażcie aż do założenia w niej! [8] »(136:11) Cora babilońska nędzna! Błogosławiony, jenże odpłaci tobie odpłatę twoję, jąż odpłacił❬a❭ jeś nam. [9] »(136:12) Błogosławiony, jen trzymać będzie i przyrazi malutkie swoje ku opoce. 
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl