Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 138
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(137:1) Chwalić cie będę, ❬Gospodnie❭, we wszem siercu moim, bo słyszał jeś wszystka słowa ust moich. (137:2a) Przed oczyma anjelskima będę piał tobie, [2] »(137:2b) pokłonię sie ku kościołu świętemu twemu i chwalić będę imię twoje (137:3) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję, bo wieliczył jeś nade w❬szy❭stko imię święte twoje. [3] »(137:4) W ktorykoli dzień wzowę ciebie, wysłuchaj mie, rozmnożysz w duszy mojej siłę. [4] »(137:5) Chwalić cie będą wszystcy krolowie ziemie, bo słyszeli wszystka słowa ust twoich, [5] »(137:6) a piać będą na drogach bożych, bo wielika jest sława boża, [6] »(137:7) bo wysoki Gospodzin a śmierna ogląda, a wysoka od daleka znaje. [7] »(137:8) Będęli chodzić weśrzod zamęta, ożywisz mie, a na gniew nieprzyjacielow moich rozciągnąłeś rękę twoję i zbawionym mie uczyni prawica twoja. [8] »(137:9) Gospodzin zapłaci za mie. Gospodnie, miłosierdzie twoje na wieki, działa ręku twoju nie gardzi. 
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl