Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 143
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid, kiedy jego syn Absalon przeciwiał sie jemu. (142:1) Gospodnie, wysłuchaj modlitwę moję, uszyma poczuj modlenie moje w prawdzie twojej, wysłuchaj mie w twojej sprawiedlności! [2] »(142:2) A nie wchodzi w sąd z sługą twoim, bo nie sprawion będzie przed oczyma twoima wszelki żywiący. [3] »(142:3) Bo prześladował nieprzyjaciel duszę moję, pokorzył na ziemi żywot moj. (142:4a) Pomieścił mie w ciemnościach jako martwe świata [4] »(142:4b) i uciśnion był we mnie duch moj, we mnie zamącono jest sierce moje. [5] »(142:5) Pomniałeśm dni stare, myśliłeśm we wszech dzielech twoich i w uczynkoch ręku twoju myśliłeśm. [6] »(142:6) Rozpiąłeśm ręce moje k tobie, dusza moja jako ziemia przez wody tobie. [7] »(142:7) Nagle usłyszy mie, Gospodnie, bo omdlał jest duch moj. (142:8) Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, a podobien będę zstąpającym w jezioro. [8] »(142:9) Usłyszane uczyń rano miłosierdzie twoje, bo w tobie nadzieję imiał jeśm. (142:10) Zjawioną uczyń mi drogę twoję, ❬po jejż bych chodził❭, bo jeśm k tobie wzniosł duszę moję. [9] »(142:11a) Wytargń mie od nieprzyjacielow moich, Gospodnie, k tobie uciekł jeśm; [10] »(142:11b) nauczy mie uczynić wolą twoję, ❬iże Bog moj jeś ty❭. (142:12a) Duch twoj dobry wwiedzie mie w ziemię prawą; [11] »(142:12b) prze imię twoje, Gospodnie, ożywisz mie w prawocie twojej. (142:13a) Wywiedziesz z zamęta duszę moję [12] »(142:13b) a w miłosierdziu twoim rozproszysz nieprzyjaciele moje. (142:14) I stracisz wszystki, jiż mącą duszę moję, bo ja sługa twoj jeśm. 
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl