Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. (146:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry jest psalm, Bogu naszemu bądź wiesiołe i krasne chwalenie. [2] »(146:2) Usiedlając Jeruzalem, Gospodzin rozproszenie israhelskie zbierze, [3] »(146:3) jen uzdrawia skruszone siercem i zwięzuje skruszenia jich, [4] »(146:4) jenże liczy mnostwo gwiazd i wszem jim imienia zdziewa. [5] »(146:5) Wieliki Gospodzin nasz i wielika moc jego a mądrości jego nie jest czysła, [6] »(146:6) przymując śmierne Gospodzin, ale uśmierzając grzeszne aż do ziemie. [7] »(146:7) Śpiewajcie Gospodnu w chwale, pojcie Bogu naszemu w gęślach, [8] »(146:8) jenże pokrywa niebo obłoki i gotuje ziemi deszcz, (146:9a) jenże wywodzi w gorach [9] »(146:9b) siano a ziele służbie ludzkie, (146:10) jenże daje dobytku karmią jich a dzieciom gawronowym wzywającym ji. [10] »(146:11a) Nie w mocy konia wolą będzie imieć ani w ❬p❭iszczeloch męża [11] »(146:11b) lubić sie będzie jemu. (146:12) Dobrze lubo jest Gospodnu nad bojącym❬i❭ sie jego i w nich, jiż pwają na miłosierdzie jego. [12] »Alleluia. (147:1) Chwali, Jeruzalem, Gospodna, chwali Boga twego, Syjon, [13] »(147:2) bo stwirdził zamki wrot twoich, błogosławił synom twoim w tobie, [14] »(147:3) jenże postawił kraje twoje pokoj a tukiem żyta nasyci cie, [15] »(147:4) jenże wypuszcza mołwę swoję ziemi, rychło bieży mołwa jego, [16] »(147:5) jenże daje śnieg jako wełnę, mgłę jako popioł rozsypa, [17] »(147:6) puszcza krzyształ swoj jako skiby, przed obliczym zimności jego kto ścirpi? [18] »(147:7) Wypuści słowo swoje i rozpuści je, dmuchnie duch jego i popłyną wody. [19] »(147:8) Jenże zjawia słowo swoje Jakobowi, ❬prawoty❭ a sądy swoje Israhel, [20] »(147:9) nie uczynił tako wszej postaci a sądow swych nie zjawił jim. 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl