Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pojcie Gospodnu pienie nowe, chwała jego we zborze świętych. [2] »Wiesiel sie Israhel w niem, jenże uczynił ji, a cory Syjon radujcie sie w krolu swoim. [3] »Chwalcie imię jego w korze, w bębnie i żołtarzu pojcie jemu. [4] »Bo lubo jest Gospodnu w ludu swoim i powyszszył śmierne we zbawienie. [5] »Będą sie wiesielić ❬święci❭ w sławie, będą sie radować w przebytkoch swoich. [6] »Wiesiela boża w gardle jich a miecze s obu stronu siekące w ręku jich [7] »ku uczynieniu pomstę w postaci, karanie w ludzie, [8] »ku swiązaniu krolow jich w przekowach a wielebne jich w rękawiech żelaznych, [9] »aby uczynili w nich sąd spisany; sława ta jest wszem świętym jego. 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl