Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 150
«  Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Gospodna w świętych jego, chwalcie ji w ćwirdzy siły jego! [2] »Chwalcie ji w siłach jego, chwalcie ji podług mnostwa wielikości jego! [3] »Chwalcie ji w źwięce trąby, chwalcie ji w żołtarzu i w gęśloch! [4] »Chwalcie ji w bębnie i w korze, chwalcie ji w strunach i w organiech! [5] »(150:5a) Chwalcie ji w zwonkoch dobrze brzniących, chwalcie ji we zwonkoch wiesiela! [6] »(150:5b) Wszeliki duch chwali Gospodna. Tu sie dokonał żołtarz wszytek. 
«  Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl