Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 2
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przecz skrżytali pogaństwo i ludzie myślili prozności? [2] »Pomagali krolowie ziemszczy i książęta seszli sie w jedno przeciwo Bogu i przeciwo pomazańcu jego. [3] »Roztargajmy przekowy jich i srzućmy z nas jarzmo jich. [4] »Jen przebywa w niebiesiech, pośmieje sie jim, i Gospodzin zwala s nich śmiech. [5] »Tedy będzie mołwić k nim w gniewie swoim i w rosierdziu swoim zamąci je. [6] »Ale ja postawion jeśm krol od niego na Syjon, gorę świętą jego, przepowiadając przykazanie jego. [7] »Gospodzin rzekł ku mnie: Syn moj jeś ty, ja dzisia porodził ciebie. [8] »Żędaj ode mnie, a dam ci pogany w dziedzictwo twoje i w trzymanie tobie kraje ziemskie. [9] »Włodać będziesz nad nimi w mietle żelaznej a jako sąd zdunowy rozbijesz je. [10] »A już, krolowie, rozumiejcie, nauczcie sie ktorzyż sądzicie ziemię. [11] »(2:11) Służcie Bogu w bojaźni i wiesielcie sie jemu ze drżenim. (2:12a) Pr❬z❭ymicie pokaźnienie, [12] »(2:12b) aby sie kiedy nie rozgniewał Gospodzin, i zginiecie z drogi prawej. (2:13) Gdy się rozże wrychle gniew jego, błogosławieni wszystcy, ktorzy w niem pwają. 
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl