Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W koniec psalm ❬...❭. (19:1) Wysłuchaj cie Gospodzin w dzień zamętka, uchowaj cie imię Boga Jakob. [2] »(19:2) Pośli tobie pomoc z świętego i od Syjon uchowaj cie. [3] »(19:3) Na pamięci miej wszytki obiety twoje i obieta twoja cudna bądź. [4] »(19:4) Daj ci podług sierca twego i wszystkę radę twoję stwierdzi. [5] »(19:5) Radować sie będziem we zbawieniu twojem i w imieniu Boga naszego wielbić sie będziem. (19:6a) Napełni Bog wszytki prośby twoje. [6] »(19:6b) Ninie poznał jeśm, iż zbawił Gospodzin pomazańca swego. (19:7) Usłyszy ji z nieba świętego swego; w mocach zbawienie prawicy jego. [7] »(19:8) Ci na woziech, a ci na koniech, ale my w imieniu Gospodna Boga naszego wzowiem. [8] »(19:9) Oni obwiązani są i padli, ale my wstali i podniesienismy. [9] »(19:10) Gospodnie, zbawionym uczyń krola i usłysz nasw dzień, w jenże cie wzowiem. 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl