Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm. (20:1) Gospodnie, w mocy twojej wiesielić sie będzie krol i nad zbawienim twym radować sie będzie barzo. [2] »(20:2) Żądzą sierca jego dał jeś jemu a wolej jego warg nie odjąłeś jemu. [3] »(20:3) Bo uprzedziłeś ji w błogosławieństwie❬ch❭ słodkości, wstawiłeś na głowę jego koronę od kamienia drogiego. [4] »(20:4) Żywota prosił od ciebie i dałeś jemu długość dni na wieki i na wiek wiekom. [5] »(20:5) Wielika jest sława jego we zbawieniu twojem, sławę i wieliką krasę włożysz nań. [6] »(20:6) Bo dasz ji w błogosławienie na wieki wiekom, uwiesielisz ji w radości z twoim obliczym. [7] »(20:7) Bo krol pwa w Gospodna a ❬w❭ miłosierdziu Nawyszszego nie będzie poruszon. [8] »(20:8) Naleziona bądź ręka twoja wszem nieprzyjacielom twoim, prawica twoja najdź wszytki, jiż cie nienaźrzą. [9] »(20:9) Położysz je jako ogienny piec czasu oblicza twego; Gospodzin w gniewie swoim zamąci je i pożrze je ogień. [10] »(20:10) Owoc jich z ziemie zatracisz i siemię jich od synow ludzkich. [11] »(20:11) Bo skłonili przeciw tobie złe, myślili rady, jeż nie mogli ustanowić. [12] »(20:12) Bo położysz je opak, w ostatkoch twoich nagotujesz oblicze jich. [13] »(20:13) Powyszszon bądź, Gospodnie, we cności twojej, piać będziem i śpiewać siły twoje. 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl