Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 22
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W koniec psalm Dawidow. (21:1) Gospodnie Boże moj, weźrzy na mię! Czemu jeś mie został. Daleko od zbawienia mego słowa zgr❬z❭eszenia mego. [2] »(21:2) Boże moj, wołać będę przez dzień, a nie wysłyszysz, a w nocy, a nie na szaleństwo mnie. [3] »(21:3) Ty wiem w świętym przebywasz, sława Israhel. [4] »(21:4) ❬W❭ cię pwali ojcowie naszy, pwali i ❬i zbawił jeś je❭. [5] »(21:5) ❬Ku tobie wołali i zbawieni są, w cię pwali i❭ nie są usromani. [6] »(21:6) Ale ja czyrw jeśm, a nie człowiek, przekora ludzka i wyrzucenie z zbora. [7] »(21:7) Wszytcy widząc mie naśmiewali sie se mnie, mołwili usty i chwiali głowę. [8] »(21:8) Pwał w Bog, wytargnie ji, zbawionym ji uczyni, bo chce jego. [9] »(21:9a) Bo ty jeś, jenżeś wytargnął mnie ❬z brzucha❭, nadzieja moja od piersi macierze moje; [10] »(21:9b) w cię porzucon jeśm z żywota. (21:10a) Z żywota matki mojej Bog moj jeś ty; [11] »(21:10b) nie odchodzi ode mnie, (21:11) bo zamętek blizu jest a nie jest, jenże by pomogł. [12] »(21:12) Ogardnęły mie cielęta wiele i juńcowie tłuści osiedli mie. [13] »(21:13) Otworzyli na mię usta swa jako lew chwatający i rzwiący. [14] »(21:14) Jako woda wylił jeśm się i rozproszony są wszystki kości moje. (21:15) Uczyniło sie jest sierce moje jako wosk rozkwirający sie pośrod sierca mego. [15] »(21:16) Zeschła jest jako szczerzupina moc moja i język moj przylnął ku czeluściam moim, w proch śmiertny wwiodłeś mię. [16] »(21:17) Bo mię ogardnęło psow wiele, rada obrządzających źle obsiadła mie. (21:18a) Przekłoli ręce moje i nogi moje, [17] »(21:18b) zliczyli wszystki kości moje. (21:19a) Oni wiem znamienowali i patrzyli na mię, [18] »(21:19b) rozdzielili sobie odzienie moje i na odziew moj puścili los. [19] »(21:20) Ale ty, Gospodnie, nie oddalaj pomocy twej ode mnie, na odjimanie moje poględaj. [20] »(21:21) Wytargdni od szable, Boże, duszę moję i z ręki psiej jedzinaczkę moję. [21] »(21:22) Zbaw mię z ust lwowych i od rogow jednorożcow śmiarę moję. [22] »(21:23) Powiadać będę imię twe braci mojej, pośrod cerekwie chwalić cie będę. [23] »(21:24) Jiż sie boicie Gospodna, chw❬a❭lcie ji, proknie siemię Jakobowo, chwalcie ji. (21:25a) Boj sie jego wszelkie plemię Israhela, [24] »(21:25b) bo nie zgardził ani potępił prośby ubogich, (21:26) ani odwrocił lica swego ode mnie, a gdyśm wołał k niemu, wysłuchał mię. [25] »(21:27) U ciebie chwała moja w kościele wielikim, obietnice moje wrocę w obliczności bojących sie jego. [26] »(21:28) Jeść będą ubodzy i syci będą, i chwalić będą Gospodna, jiż to szukają ❬jego❭, żywa będą serca jich na wieki wiekom. [27] »(21:29) Wspomieną i nawrocą sie ku Gospodnu wszytki kraje ziemskie, (21:30) i kłaniać sie będą przed nim proknia czeladź ludzka, [28] »(21:31) bo boże jest krolewstwo a on panować będzie pogaństwu. [29] »(21:32) Jedli i pokłonili sie wszytcy tłuści ziemszczy, przed nim padną wszystcy, jiż wstępują w ziemię. (21:33a) A dusza moja żywa będzie jemu [30] »(21:33b) i siemię moje będzie służyć jemu. (21:34a) Zwiestowano będzie Gospodnu pokolenie przydące [31] »(21:34b) i zwiastują niebiosa sprawiedliwość jego ludu, jenże sie narodzi, jenże u[n]czynił Gospodzin. 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl