Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 23
«  Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (22:1a) Gospodzin mie oprawia a nic mnie ubędzie, [2] »(22:1b) na mieśce pastwy tamo mie postawił. (22:2a) Na wodzie pozdrowieństwa wschował ❬mie❭, [3] »(22:2b) duszę moję obrocił. (22:3) Dowiodł mie na chodniki sprawiedlności prze imię swoje. [4] »(22:4) Bo aczbych chodził śrzod cienia śmierci, nie bać sie będę złego, bo ty se mną jeś. (22:5) Pręt twoj i laska twoja, ta jesta mie ucieszyła. [5] »(22:6) Nagotowałeś przede mną stoł przeciwo tym, co mie męcą. (22:7) Utuczyłeś w oleju głowę moję; a czasza moja upawająca kako przeczysta jest! [6] »(22:8) A miłosierdzie twoje za mną pojdzie proknich dni żywota mego, (22:9) a i bych przebywał w domu bożem na długie dni. 
«  Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl