Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 24
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (23:1) Boża jest ziemia i pełność jej, okrąg ziem i wszystcy, jiż przebywają w niem. [2] »(23:2) Bo on na wodach założył ją i na rzekach nagotował ❬ją❭. [3] »(23:3) Kto wstąpi na gorę bożą albo kto stanie na mieścu świętym jego? [4] »(23:4) Niewinnych rąk a czystego sierca, jen nie wziął w prozność duszę swoję ani przysiągł we łży bliźniemu swemu, [5] »(23:5) ten weźmie błogosławienie od Gospodna i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego. [6] »(23:6) To jest pokolenie szukających jego, szukających oblicza Boga Jakobowego. [7] »(23:7) ❬P❭odnieście wrota, książęta, wasza i powignicie sie wrota wiekuja, a wnidzie krol chwały. [8] »(23:8) Ktory jest ten krol sławy? Gospodzin mocny i mogący, Gospodzin mogący w boju. [9] »(23:9) ❬P❭odnieście wrota, książęta, wasza, i podźwignicie sie wrota wiekuja, a wnidzie krol sławy. [10] »(23:10) Ktory jest ten krol sławy? Gospodzin mocny, on jest krol sławy. 
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl