Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(24:1a) K tobie, Gospodnie, podźwignąłeśm duszę moję; [2] »(24:1b) Boże moj, w cię pwam, nie zapłonę sie. (24:2a) Ani pośmiewajcie sie mnie nieprzyja[ja]ciele moji, [3] »(24:2b) bo wszystcy, jiż cirpią cie, nie będą osromoceni. (24:3) Osromani bądźcie wszystcy złość strojący po proźnicy. [4] »(24:4) Drogi twoje, Gospodnie, ukaży mnie i ścieżkam twym nauczy mie. [5] »(24:5) Powiedzi mie w prawdzie twojej i nauczy mie, bo ty jeś Bog zbawiciel moj a ciebie cirzpiał jesm wszystek dzień. [6] »(24:6) Wspomień miłosierdzia twoja, Gospodnie, i slutowania twoja, jaż od wieka są. [7] »(24:7) Grzechow młodości mojej i nieumiętstwa mojego nie pomni. (24:8) Podług miłosierdzia twego pomni mię ty prze dobrotę twoję, Gospodnie. [8] »(24:9) Słodki i prawy Gospodzin, przeto zakon da zgrzeszającym na drodze. [9] »(24:10) Prześpieje śmierne w sądzie, nauczy ciche drogi swoje. [10] »(24:11) Proknie drogi boże miłosierdzie i prawda szukającym obrządzenia jego i świadectwa jego. [11] »(24:12) Prze twoje imię, Gospodnie, smiłujesz sie grzechowi memu, bo go wiele jest. [12] »(24:13) Ktory jest człowiek, jen sie boji Boga? Zakon ustawił jest jemu na drodze, jąż wybrał. [13] »(24:14) Dusza jego w dobrze przebywać będzie i siemię jego osiędzie ziemię. [14] »(24:15) Twardość jest Gospodzin tym, jiż sie jego boją, i obrząd jego by tym był zjawion. [15] »(24:16) Oczy moji wżdy do Gospodna, bo on wytargnie z sidła nogi moje. [16] »(24:17) Weźrzy na mię i smiłuj sie nade mną, bo jedzinak i ubogi jeśm ja. [17] »(24:18) Zamętki sierca mego rozpłodziły sie są, od potrzebizn mych wytargni mie. [18] »(24:19) Widz śmiarę moję i trud moj i odpuści wszytka dopuszczenia moja. [19] »(24:20) Weźrzy na niepr❬z❭yjaciele moje, bo są sie rozpłodzili a zazroś❬cią❭ złosną zawidzieli mnie. [20] »(24:21) Strzeży dusze mojej i odejmi mie; nie zapłonę sie, bo jeśm pwał w cię. [21] »(24:22) Przezwinni i prawi przystali ku mnie, bo jeśm cirpiał cie. [22] »(24:23) Zbaw, Boże, Israhel ode wszech zamętkow jego! 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl