Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 3
«  Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow, kiedy uciekał przed Absalon, synem swoim, i zabit tedy Absalon. (3:1) Gospodnie, przecz sie rozpłodzili, jiż mie mącą? A wiele jich wstaje naprzeciwo mnie. [2] »Wiele jich mołwi duszy mojej: Nie jest zbawienie jej w Bodze jej. [3] »Ale ty, Gospodnie, przyjemca jeś moj, sława moja i powyszszając głowę moję. [4] »Głosem moim ku Gospodnu wołał jeśm i wysłuchał mie z gory świętej swojej. [5] »Ja jeśm spał i naspałeśm sie, i wstałeśm, bo Gospodzin przyjął mie. [6] »Nie będę sie bał tysiąca ludzi obstąpających mie. Wstań, Gospodnie, zbaw mie, Boże, Boże moj! [7] »Bo jeś ty pobił wszystki przeciwiające sie mnie bez winy, zęby grzesznych starł jeś. [8] »Boże jest zbawienie a nad ludem twoim pożegnanie twoje. 
«  Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl