Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 31
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:1) W cię, Gospodnie, pwał jeśm, nie będę posroman na wieki; w prawdzie twojej wyzwol mie. [2] »(30:2) Pr❬z❭ykłoń ku mnie ucho twoje, pośpieszy, by mie odjął. (30:3) Bądź mi Bogiem odjimcą i miasto utoki, iżby mie zbawionym uczynił. [3] »(30:4) Bo moc moja i utoka moja jeś ty i prze imię twe wywiedziesz mie i wskarmisz mie. [4] »(30:5) Wywiedziesz mie z sidła, jeż są mi skryli, bo ty jeś zaszczytca moj. [5] »(30:6) W twoje ręce polecam duch moj; odkupił jeś mie, Gospodnie Boże prawdy. [6] »(30:7) Nienaźrzał jeś ch[w]owające prozności przez użytka, (30:8a) ale ❬ja❭ w Gospodna pwałem. [7] »(30:8b) Wiesielić i radować ❬sie❭ będę w miłosierdziu twym, (30:9) boś weźrzał na śmiarę moję, zbawił jeś od potrzebizn duszę moję [8] »(30:10) aniś mie ucisnął w ręku nieprzyjaciela, postawił jeś na szy❬ro❭kiem mieścu nogi moje. [9] »(30:11) Smiłuj sie, Gospodnie, bo sie mącę, zamęciło sie we mnie oko moje, dusza moja i brzuch moj. [10] »(30:12) Bo niestatczył w boleści żywot moj a lata moja we wzdychaniach. (30:13) Rozniemogła sie w ubostwie moc moja i kości moje zamąciły są sie. [11] »(30:14) Nade wszemi nieprzyjacioły moimi uczynioneśm przekora sąsiadom moim barzo i strach znajomym moim. (30:15a) Jiż mie widzieli, wen uciekali ode mnie, [12] »(30:15b) zapomnieniu dan jeśm jako umarły od sierca. (30:16a) Uczynion jeśm jako sąd zgubiony, [13] »(30:16b) bo jeśm słyszał poganienie wiela przebywających w okolicy, (30:17) wtem gdy są sie seszli pospołu przeciwo mnie, wziąć duszę moję są sie radzili. [14] »(30:18a) Ale ja w cię pwał jeśm, Gospodnie, rzekł jeśm: Bog moj jeś ty, [15] »(30:18b) w ręku twoju szczęście moje. (30:19) Wytargń mie z ręku nieprzyjacioł mych i od tych, co mie nienaźrzą. [16] »(30:20a) Oświeci oblicze twe nad twoim sługą, zbawiona mie uczyń w miłosierdziu twym, [17] »(30:20b) Gospodnie; nie będę osromocon, bo jeśm wezwał ciebie. (30:21a) Zasromajcie sie niemiłościwi i wwiedzieni bącie do piekła, [18] »(30:21b) niema bącie usta łżywa, (30:22) jaż mowią przeciwo prawemu lichotę w pysze i nie-w-rządości. [19] »(30:23) Kako wielikie mnostwo słodkości twojej, Gospodnie, jążeś skrył bojącym sie ciebie, (30:24) swirzchowałeś tym, co pwają w cię, przed syny ludzkimi. [20] »(30:25) Skryjesz je w skryciu oblicza twego od zamącenia ludzkiego, (30:26) zaszczycisz w stanu twojem od zapowiedzenia językow. [21] »(30:27) Błogosławiony Bog, bo dziwno uczynił miłosierdzie swe mnie w mieście ućwierdzonym. [22] »(30:28) Ale ja rzekł jeśm w wystąpieniu myśli moje: Odrzucon jeśm od oblicza oczu twoju. (30:29) Tegodla wysłyszał jeś głos prośby mojej, gdy jeśm wołał k tobie. [23] »(30:30) Miłujcie Gospodna wszytcy święci jego, bo prawdy zyskować będzie Bog i odpłaci opłwicie czyniącym pych. [24] »(30:31) Mężnie działajcie i pokrzepi sie sierce wasze, wszytcy, jiż pwacie w Gospodna. Sła❬wa...❭  
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl