Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 32
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(31:1) Błogosławieni, jichże są odpuszczony złości i jichże pokryty są grzechy. [2] »(31:2) Błogosławiony mąż, jegoż nie winował Bog w grzesze ani jest w jego duszy zdrada. [3] »(31:3) Bo jeśm milczał, zastarzeły sie są kości moje, gdy jeśm wołał cały dzień. [4] »(31:4) Bo we dnie i w nocy uciążyła sie jest ręka twa nade mną, obrocił jeśm sie w ubostwie mojem, gdy sie skurcza żyła chrzeptowa. [5] »(31:5) Grzech moj znan ci jeśm uczynił i nieprawdy mej nie krył jeśm. (31:6) Rzekł jeśm: Spowiedać będę przeciwo mnie nieprawdy moje Gospodnu, a ty jeś odpuścił lichotę grzecha mego. [6] »(31:7) Za to prosić cię będzie wszelki święty w czas potrzebizny, (31:8) ale w powodź wod wiela ku Bogu sie nie przybliżą. [7] »(31:9) Ty jeś utoka moja od zamętka mego, jenże mie ogardnął; wiesiele moje, wyrwi mie od obstąpajacych mie. [8] »(31:10) Rozum ci dam i nauczę cie na drodze tej, po jejże będziesz chodzić, stwirdzę na cie oczy moje. [9] »(31:11) Nie bywajcie jako koń a muł, w jichże nie rozuma. (31:12) W ogłowi i w uździe czeluści jich ściśni, jiż sie nie przybliżają k tobie. [10] »(31:13) Wiele biczow grzesznego, ale pwającego w Gospodna miłosierdzie ogardnie. [11] »(31:14) Wiesielcie sie w Bodze i radujcie sie, prawi, i sławcie sie, wszytcy prawego sierca! 
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl