Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(32:1) Wiesielcie sie, prawi, w Gospodnie! Prawym słusza pochwała. [2] »(32:2) Chwalcie Gospodna w gęślech i w żołtarzu o dziesiąci strun śpiewajcie jemu. [3] »(32:3) Pojcie jemu pienie nowe, dobrze śpiewajcie jemu głosem. [4] »(32:4) Bo prawe jest słowo boże i wszytka działa jego podług wiary. [5] »(32:5) Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia bożego pełna jest ziemia. [6] »(32:6) Słowem bożym niebiosa są stwirdzona a duchem jego ust wszystka moc jich, [7] »(32:7) zbirając jako w pęchyrz wody morskie, kładąc w skarbiech głębokości. [8] »(32:8) Boj sie Gospodna wszelka ziemia a przed nim poruszcie sie wszyscy bydlący na świecie. [9] »(32:9) Bo on rzekł, i uczyniona są, on kazał, i stworzona są. [10] »(32:10) Bog rozsypa radę pogańską i odrzuca myślenia ludzka, i odrzuca radę książąt, [11] »(32:11) ale rada boża na wieki stoji i myśli sierca jego od pokolenia w pokolenie. [12] »(32:12) Błogosławiony lud, jegoż jest Gospodzin Bog jego, lud, jenże jest wybrał w dziedzictwo sobie. [13] »(32:13) Z nieba weźrzał jest Gospodzin, uźrzał jest wszytki syny ludzkie. [14] »(32:14) Z nagotowanego przebytka swego weźrzał jest na wszytki, jiż przebywają na ziemi, [15] »(32:15) jenże jest słożył obłaszcze sierca jich, jenże rozumie wszytka działa jich. [16] »(32:16) Nie zbawia się krol przez wieliką moc a obrzym nie będzie zbawion we mnostwie mocy swej, [17] »(32:17) łżywy koń ku zbawieniu, we mnostwie mocy swojej nie będzie zbawion. [18] »(32:18) Owa oczy boże na ty, co sie jego boją, i w tych, coż pwają na miłosierdzie jego, [19] »(32:19) by wytargnął se śmierci dusze jich i karmił je w głod❬zie❭. [20] »(32:20) Dusza nasza cirpi Gospodna, bo pomocnik i odjimca nasz jest, [21] »(32:21) bo w niem wiesielić sie będzie sierce nasze i w jego święte imię pwali jesmy. [22] »(32:22) Bądź miłosierdzie twoje, Boże, na nas, jakoż pwali jesmy w cię. 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl