Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow, kiedy przemienił oblicze swoje przed Abimelech i wypuścili ji, i wyszedł. (33:1) Chwalić będę Gospodna w każdy czas, weżdy chwała jego w uściech mych. [2] »(33:2) W Bodze będzie chwalona dusza moja; słyszcie śmierni i wiesielcie sie. [3] »(33:3) Wielmożcie Boga se mną i powyszszajmy imię jego w wiecznym dobrem. [4] »(33:4) Szukał jeśm Gospodna i usłyszał mie jest, i ze wszech zamętkow mych wytargł mie. [5] »(33:5) Przystępajcie k niemu i oświeceni bądźcie, a oblicza wasza nie będą zasromany. [6] »(33:6) Ten ubogi wołał jest, a Gospodzin usłyszał ji i ze wszech smętkow jego zbawił ji. [7] »(33:7) Wpuszcza anjoł boży w okolu bojących sie jego i odejmie je. [8] »(33:8) Ukuście i widzcie, iż słodki jest Gospodzin; błogosławiony mąż, jen pwa weń. [9] »(33:9) Bojcie sie Boga, wszytcy święci jego, bo nie ubostwa bojącym sie jego. [10] »(33:10) Bogaci są stradali i łaczni byli, ale szukający Boga nie umniejszeni będą wszego dobrego. [11] »(33:11) Przydzicie, synowie, słuchajcie mie, bojaźni boże nauczę was. [12] »(33:12) Ktory jest człowiek, jenże chce żywota, miłuje dni widzieć dobre? [13] »(33:13) Odwroci język twoj [twoj] ode złego a wargi twoje by nie mołwiły łeż. [14] »(33:14) Odwroci sie ode złego a czyń dobrze, szukaj pokoja a nie puszczaj sie jego. [15] »(33:15) Oczy boże na prawe a uszy jego ku prośbie jich, [16] »(33:16) ale lice boże na czyniące zła, aby zagubił z ziemie pamięć jich. [17] »(33:17) Wołali są prawi a Gospodzin wysłuchał je i ze wszech smętkow ji❬ch❭ wywiodł je. [18] »(33:18) Blizu jest Gospodzin tym, co są zamąconego sierca, a śmierne dusze zbawi. [19] »(33:19) Wiele smętkow prawych a ze wszech tych wywiodł je Gospodzin. [20] »(33:20) Strzeże Bog wszech kości jich, jedna z nich nie starta będzie. [21] »(33:21) Śmierć grzesznych nagorsza, a ci, so są nienaźrzeli prawego, zgrzeszą. [22] »(33:22) Odkupi Gospodzin dusze świętych swoich i nie zgrzeszą wszystcy, jiż pwają weń. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl