Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 35
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (34:1) Sędzi, Gospodnie, wadzące mnie, wybojuj nagabające mnie! [2] »(34:2) Weźmi czyn i szczyt i wstań na pomoc mnie! [3] »(34:3) Wyjmi szablę i zawięży przeciw tym, co mnie gabają! Rcy duszy mojej: Zbawienie twoje ja jeśm. [4] »(34:4) Zasromani a niepoćcieni bądźcie szukający dusze mojej, (34:5) obroceni bądźcie opak i zasromani bądźcie szukający mego zła. [5] »(34:6) Bądźcie jako proch przed wiatrem a anjoł boży ściskając je. [6] »(34:7) Bądź droga jich ciemność i śliskość a anjoł boży goniący je. [7] »(34:8) Bo za dar skryli są mi spadzenie swojego sidła, za dar łajali duszy mojej. [8] »(34:9) Przydzie jemu sidło, jegoż nie wie, i łapica, jąż skrył, ułapi ji i w sidle spadnie w tem istem. [9] »(34:10) Ale dusza moja wiesielić sie będzie ❬w Gospodnie❭ i kochać sie będzie we zbawieniu jego. [10] »(34:11) Wszytki kości moje rzeką: Boże, kto jest rowien tobie, (34:12) wytargając starca z ręku silnych jego, nieimającego i ubogiego od roztargających ji? [11] »(34:13) Wstawszy świadcy złośni, jegoż jeśm nie wiedział, pytali są mie. [12] »(34:14) Odpłacali mi złym za dobre, jałowość duszy mojej. [13] »(34:15) Ale ja, gdy mi nielubieźliwi byli, obłoczył jeśm sie w dzinią, (34:16) uśmierzał jeśm postem duszę moję, a modlitwa moja w łono moje obroci sie. [14] »(34:17) Jako bliznego i jako brata naszego, takom sie lub czynił, jako płaczący i zamącony, tako jeśm sie uśmierzył. [15] »(34:18) A przeciwo mnie wiesielili sie ❬i seszli sie❭, zgromadzeni są na mię biczowie, a nie wiedział jeśm. (34:19a) Rozproszeni są ani skruszeni, [16] »(34:19b) kusili są mie i pośmiewali są sie mnie pośmiewanim, skrżytali są na mię zęby swymi. [17] »(34:20) Gospodnie, kiedy weźrzysz? Wroci duszę moję od jich złości, ode lwow jedzinaczkę moję. [18] »(34:21) Spowiadać ci sie będę w kościele wielikiem, we zboru ciężkiem chwalić cie będę. [19] »(34:22) Nie wiesielcie sie nade mną, jiż to sie przeciwiają mnie zgłobliwie, jiż nienawidzieli mie za dar i migali oczyma. [20] »(34:23) Bo są mnie mirnie mołwili a w gniewie ziemskiem mołwiąc łży myślili [21] »(34:24) i rozszyrzyli na mię usta swoja, rzekli: Ej! ej! widziały oczy nasze. [22] »(34:25) Widziałeś, Gospodnie; nie milczy, Boże, nie odchodzi ode mnie. [23] »(34:26) Wstań i weźrzy na moj sąd, Boże moj i Gospodnie moj, w rzecz moję. [24] »(34:27) Sędzi mie podług prawdy mojej, Gospodnie Boże moj, aby sie nie radowali nade mną. [25] »(34:28) Nie mowcie w siercoch swych: Ej! ej! naszej duszy ani mowcie: Pożrzemy ji. [26] »(34:29) Zapłońcie sie i zasromajcie sie wszytcy, co sie wiesielą memu złemu. (34:30) Obleczeni bądźcie w gańbę i we sromotę, jiż niemalczycę mołwią na mie. [27] »(34:31) Radujcie sie i wiesieli bądźcie, jiż chcą prawdy mojej, i mowcie wszegdy: Powyszszon bądź Gospodzin, jiż chcą pokoja słudzy jego. [28] »(34:32) A język moj przemyślać będzie sprawiedlność twoję, wszytek dzień chwałę twoję. 
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl