Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(35:1) Rzekł jest krzywy, by zgrzeszył, sam w sobie: Nie jest bojaźń boża przed oczyma jego, [2] »(35:2) bo łżywie czynił przed nim, aby naleziona łeż jego na nienawiść. [3] »(35:3) Słowa ust jego zgłoba i łeż; nie chciał rozumieć, by dobrze czynił. [4] »(35:4) Zgłobę myślił jest w swojem przebytce, przystał wszej drodze niedobrej, ale złości nie jest nienawidział. [5] »(35:5) Gospodnie, na niebie miłosierdzie twe a prawda twoja aż do obłokow. [6] »(35:6) Sprawiedlność twoja jako gory boże, sądy twoji głębokość wielika. (35:7) Ludzie i źwierz zbawisz, Gospodnie. Jakoż jeś rozpłodził miłosierdzie twoje, Boże, [7] »(35:8) ale synowie ludzcy w pokryciu skrzydł twych będą pwać. [8] »(35:9) Upojeni będą od żyzności domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napojisz je, [9] »(35:10) bo u ciebie jest studnia żywota i w twojej światłości uźrzymy światłość, świecę. [10] »(35:11) Pokaży, Gospodnie, miłosierdzie twe wiedzącym cie i sprawiedlność twą tym, co są prawego sierca, [11] »(35:12) Nie przychodzi mi noga pychy a ręka grzesznego nie ruszaj mie. [12] »(35:13) Tamo potłukli sie, jiż czynią lichotę, wygnani są a nie mogli stać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl