Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) Nie chciej miłowan być miedzy strojącymi złość ani miłuj czyniące lichotę, [2] »(36:2) bo jako siano skoro zwięd i jako odrośli zioł rychło spadną. [3] »(36:3) Pwaj w Bog a czyń dobrotę, bydli na ziemi, a pastwion będziesz w bogactwiech jego. [4] »(36:4) Kochaj sie w Bodze, a da-ć prośby sierca twego. [5] »(36:5) Zjawiaj Gospodnu drogi twoje a pwaj weń, a onci uczyni. [6] »(36:6a) I wywiedzie jako światłość sprawiedlność twoję a sąd twoj jako południe; [7] »(36:6b) poddaj sie Bogu i prosi jego. (36:7) Nie bądź miłowan w tem, jenże prześpieje na swojej drodze, w człowiecze, jenże czyni krzywdy[8] »(36:8) Przestań od gniewa i opuści rosierdzie, nie miłuj, by zło czynił. [9] »(36:9) Bo jiż zło płodzą, wygnani będą, ale cirpiący Gospodna, ci przebywać będą na ziemi. [10] »(36:10) I jeszcze mało, iż nie będzie grzesznik, i szukać będziesz miasta jego, a nie najdziesz go. [11] »(36:11) Ale śmierni będą bydlić na ziemi i kochać sie będą w mnostwie pokoja. [12] »(36:12) Strzec będzie grzeszny prawego i skrżytać będzie nań zęby swymi. [13] »(36:13) Ale Gospodzin naśmiewać sie będzie jemu, bo patrzy, by przyszedł dzień jego. [14] »(36:14) Miecz wyjęli grzesznicy, łęczyszcze naciągnęli swoje, (36:15) aby zdradzili ubogiego i stradnego, aby zabili prawe siercem. [15] »(36:16) Miecz jich wnidź w sierca jich a łęczyszcze jich złomiono bądź. [16] »(36:17) Lepiej jest mało prawemu nad bogatctwa grzesznych wiela. [17] »(36:18) Bo ramiona grzesznych starta będą, a prawe poćwierdza Gospodzin. [18] »(36:19) Wie Gospodzin drogi niewinnych a dziedzina jich na wieki będzie. [19] »(36:20a) Nie będą osromoceni we złe czasy i w dni głodne nasyceni będą. [20] »(36:20b) Bo grzesznicy zaginą, (36:21) ale nieprzyjaciele boży, nagle jako będą poćcieni i powyszszeni, zagin[aj]ąc jako dym ginie. [21] »(36:22) Zajem weźmie grzesznik, a nie zapłaci, a prawy czyni miłość i otpłaci. [22] »(36:23) Bo błogosławiący ji bydlić będą na ziemi, ale ci, jiż klną ji, zaginą. [23] »(36:24) Od Gospodna chod człowieczy sprawion będzie i drogi jego będzie chcieć. [24] »(36:25) Gdy sie potknie, ni zarazi sie, bo Gospodzin podpira swoją ręką. [25] »(36:26) Młod jeśm był, a jużeśm sie zstarzał ani jeśm widział prawego odrzuconego, ni jego plemię prosząc chleba. [26] »(36:27) Całego dnia czyni miłość i pożycza a plemię jego w błogosławieniu będzie. [27] »(36:28) Odkłoń sie od zła a czyń dobrze i bydli na wieki wiekom, [28] »(36:29) bo Gospodzin miłuje sąd i nie zostanie świętych swych, na wieki zachowani będą. (36:30) Krzywi pokaźnieni będą a plemię niemiłościwych zaginie, [29] »(36:31) ale prawi bydlić będą na ziemi i przebywać będą na wieki wiekom na niej. [30] »(36:32) Usta prawego myślić będą mądrość a język jego mołwić będzie sąd. [31] »(36:33) Zakon Boga jego w siercu jego i nie schytrzoni będą pochodowie jego. [32] »(36:34) Znamionuje grzeszny prawego i szuka zagładzić ji, [33] »(36:35) ale Bog nie ostawi jego w ręku jego ani potępi jego, gdy mu będzie przysądzon. [34] »(36:36) Czekaj Gospodna a strzeży drogi jego, i powyszy cie, aby w dziedzictwo wziął ziemię; gdy zginą grzesznicy, uźrzysz. [35] »(36:37) Widziałeśm niemiłościwego nadpowyszonego i podniesionego jako cedry libań❬s❭kie [36] »(36:38) i poszedł jeśm, a owo go nie, szukał jeśm ji, i nie jest naleziono miasto jego. [37] »(36:39) Strzeży bezwiństwa a widz prawdę, bo są ostatcy człowie❬ku❭ pokojnemu, [38] »(36:40) ale nieprawdziwi zaginą, też ostatcy niemiłościwych zaginą. [39] »(36:41) Ale zbawienie prawych od Gospodna i zaszczytca jich jest w czas zamętu. [40] »(36:42) I pomoże jim Gospodzin, i wyzwoli je, ❬i wyrwie je❭ od grzesznikow, i odimie je, i zbawi je, bo są pwali weń. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl