Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 38
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(37:1) Gospodnie, w twojem rosierdziu nie karzy mie ni w gniewie twoim kaźni mie. [2] »(37:2) Bo strzały twoje wrażony są w mię i stwirdziłeś nade mną rękę twoję. [3] »(37:3) Nie jest zdrowie w ciele moim od lica gniewa twego ni jest pokoj kościam moim od lica grzechow mych. [4] »(37:4) Bo złości moje weszły są na moję głowę i jako brzemię ciężkie uciążają mie. [5] »(37:5) Zgniły i skaziły sie blizny moje od lica głupości moje. [6] »(37:6) Nędznym jeśm sie uczynił i nakłonił jeśm sie aż do końca, wszytek dzień smęcien chodził jeśm, [7] »(37:7) bo lędźwie moje napełniony są obłud i nie jest zdrowie w mięsie moim. [8] »(37:8) Udręczon jeśm i uśmierzon jeśm barzo, rzwiał jeśm ode łkania sierca mego. [9] »(37:9) Gospodnie, przed tobą wszytka moja żądza i stękanie me przed tobą nie jest skryto. [10] »(37:10) Sierce me zamąciło sie we mnie, została jest mie moc moja i oświata oczu moju nie jest se mną. [11] »(37:11) Przyjaciele moji i bliźni moji przeciwo mnie przybliżyli sie i stali, [12] »(37:12) i ci, co są podle mnie byli, obdal stali, i usile czynili, jiż to są szukali mojej dusze. (37:13) I c❬i❭, co są szukali mnie zła, mołwili są proznośc❬i❭ a łży wszego dnia są myślili. [13] »(37:14) A ja jako głuchy nie słyszał jeśm i jako niemy nie otwarzaję ust swych. [14] »(37:15) I czynił jeśm sie jako człowiek niesłyszący i niemający w swych uściech poswarzenia. [15] »(37:16) Bo w cię, Gospodnie, pwał jeśm; ty wysłuchasz mie, Gospodnie Boże moj. [16] »(37:17) Bo jeśm rzekł: Bychą niegdy nie wiesielili sie nade mną nieprzyjaciele moji, a gdy sie poruszą moje nogi, na mię wielikie rzeczy mołwili są. [17] »(37:18) Bo ja w biczu gotow jeśm i boleść moja przede mną jest weżdy. [18] »(37:19) Bo ja złość moję zwiastuję i myślić będę za moj grzech. [19] »(37:20) Nieprzyjaciele wiem moji żywi są i stwirdzili są sie na mię, i rozmnożyli sie, co są mnie nienaźrzeli źle. [20] »(37:21) Jiż to odplacają złe za dobre, uwłoczyli są mi, bo jeśm naśladował dobrotę. [21] »(37:22) Nie ostaj mie, Gospodnie Boże moj, ni odstąpaj ode mnie. [22] »(37:23) Przyśpiej na pomoc moję, Gospodnie Boże zbawienia mego. 
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl