Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 39
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(38:1) Rzekł jeśm: Będę strzec drog swych, bych nie zgrzeszył w moim języku. (38:2) Położył jeśm strożą ustam moim, gdy jest był grzesznik przeciwo mnie. [2] »(38:3) Oniemiał i uśmierzył jeśm sie, i milczał jeśm od dobrych a boleść ma odnowiła sie jest. [3] »(38:4) Zgrzało sie jest sierce moje we mnie a w myśleniu moim zażże sie ogień. (38:5a) Mołwił jeśm moim językiem: [4] »(38:5b) Zjaw mi, Gospodnie, koniec moj (38:6) i czysło dni moich, ktore jest, bych wiedział, co mi niedostaje. [5] »(38:7) Otoż położył jeś pod miarą dni moje a zboże moje jakoby niceż przed tobą. (38:8) A wszakoż prokna prozność wszelki człowiek żywy. [6] »(38:9) A wszako w obrazie przeszedł jest człowiek, ale i za dar sie troszcze, (38:10) skarbi, a nie wie, komu je zgromadzi. [7] »(38:11) A ninie kie jest czekanie moje? Wszako Gospodzin? A zboże moje u ciebie jest. [8] »(38:12) Ode wszech lichot wytargni mie, urąganie głupiemu dałeś mie. [9] »(38:13) Oniemiał jeśm i nie otworzył jeśm ust moich, bo jeś ty kazał; otejmi ote mnie razy twoje. [10] »(38:14) Od mocy ręki twojej zmogł jeśm sie ja w nagabani. Dla złości pokaźnił jeś człowieka [11] »(38:15) i pomdlić kazał jeś jako pająk duszę jego, a wszakoż za dar sie troszcze wszeliki człowiek. [12] »(38:16) Usłysz modlitwę moję i prośbę moję, Gospodnie, uszyma ubacz słzy moje. (38:17) Nie milcz, bo ja jeśm przychodca u ciebie i pątnik jako wszystcy ojcowie moji. [13] »(38:18) Odpuści mi, bych ochłodzon, drzewiej niż odjidę a więcej nie będę. 
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl