Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 40
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(39:1) Czekając czekał jeśm Gospodna i usłyszał mie, (39:2a) i przyjął jest prośbę moję, [2] »(39:2b) i wywiodł mie z jeziora nędzy i z błota kwapnego, (39:3) i postawił na opoce nogi moje, i naprawił chody moje, [3] »(39:4) i wpuścił w usta moja pieśń nową, piesnkę Bogu naszemu. (39:5) Uźrzą mnodzy i bać sie będą, i będą pwać w Gospodna. [4] »(39:6) Błogosławiony mąż, jegoż jest imię boże nadzieja jego i nie glądał na prozności i na wściekania krzywa. [5] »(39:7) Mnogie uczynił jeś ty, Gospodnie Boże moj, dziwy twoje a twoim myślam nie jest, kto by rowien był tobie. (39:8) Zjawił jeśm i rzekł jeśm; rozmnożyli sie są nad czysło. [6] »(39:9) Obietnice i modły nie chciał jeś, ale uszy dokonał jeś mnie. (39:10a) Modły i za grzech nie żądał jeś; [7] »(39:10b) tegdy jeśm rzekł: Owam przyszedł. (39:11a) Na poczęciu ksiąg pisano jest o mnie; [8] »(39:11b) bych uczynił wolą twoję, Boże moj, chciałeśm, i zakon twoj pośrzod sierca mego. [9] »(39:12) Wzjawiłeśm sprawiedlność twoję w wielikiem zborze, owa wargi moje nie zapowiem; Gospodnie, ty wiesz. [10] »(39:13) Sprawiedlności twoje nie krył jeśm w siercu moim, prawdę twoję i zbawienie twoje powiadał jeśm. (39:14) Nie skrył jeśm miłosierdzia twego i prawdy twej od zboru wielikiego. [11] »(39:15) Ale ty, Gospodnie, niedaleko czyń slutowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja weżdy przymowałasta mie. [12] »(39:16) Bo ogardnęło jest mie złe, jemuż nie czysła; połapiły są mie lichoty moje i nie mogłem widzieć. (39:17) Rozmnożyły sie więcej niż moje włosy i sierce moje zostało jest mnie. [13] »(39:18) Lubo bądź tobie, Gospodnie, by mi wytargł; Gospodnie, na pomoc mi weźrzy! [14] »(39:19) Osromoceni i zasromani bądźcie pospołu, jiż szukają moje dusze, by odjęli ją. (39:20) Obroceni bądźcie opak i zasromajcie sie, jiż chcą mego zła. [15] »(39:21) Przynieście rychło gańbę swoję, jiż to mi mołwią: Aj! ej! [16] »(39:22) Wiesielcie sie i radujcie sie nad tobą wszytcy szukający ciebie i mowcie weżdy: Powyszszon bądź Gospodzin, jiż miłują zbawienie twoje. [17] »(39:23) Ja wiem żebrak jeśm i ubogi, Gospodzin poczuje o mnie. (39:24) Pomocnik moj i zaszczytca moj ty jeś; Boże moj, nie mieszkaj. 
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl