Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 41
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(40:1) Błogosławiony, jenże rozumie ubogiemu i nieimającemu; we zły dzień wywoli ji Gospodzin. [2] »(40:2) Gospodzin schowa ji i ożywi ji, i błogosławiona uczyni ji na ziemi, i nie da jego w duszę nieprzyjacielow jego. [3] »(40:3) Gospodzin da jemu pomoc na łoże boleści jego; wszytkę jego pościelą przewrocił jeś w nimocy jego. [4] »(40:4) Ja rzekł jeśm: Gospodnie, slutuj sie nade mną, uzdrow duszę moję, bo zgrzeszył jeśm tobie. [5] »(40:5) Nieprzyjaciele moji mołwili są zło mnie: Gdy umrze i zginie imię jego? [6] »(40:6) Aczli je wszedł, eżby uźrzał, prozność jest mołwił, sierce jego zgromadzało lichotę sobie, (40:7) wychadziasze na dwor i mołwiasze też iste. [7] »(40:8) Przeciwo mnie szeptali wszystcy nieprzyjaciele moji, przeciwo mnie myślili są złość mnie. [8] »(40:9) Słowo złosne postawili są przeciwo mnie: Awiem jen śpi, nie pośpieszy, aby wstał? [9] »(40:10) Bowiem człowiek pokoja mego, w jegoż jeśm pwał, jenże jadł chleby moje, wieliką jest uczynił na mię obłudę. [10] »(40:11) Ty wiem, Gospodnie, slutuj sie nade mną i wskrzesi mie, i odpłacę jim. [11] »(40:12) W tem poznał jeśm, iżeś chciał mie, bo nie będzie sie wiesielić nieprzyjaciel moj nade mną. [12] »(40:13) Mnie wiem prze przewiństwo przyjął jeś i stwierdził jeś przed tobą na wieki. [13] »(40:14) Błogosławiony Gospodzin Bog israhelski od wieka i na wieki. Stań sie! Stań sie! 
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl