Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 44
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(43:1) Boże, uszyma naszyma słyszelismy, ojcowie naszy zwiastowali nam (43:2) działo, jeż jeś uczynił w jich dni i we dnioch starych. [2] »(43:3) Ręka twoja lud rozgnała i wszczepił jeś je, udręczył jeś ludzi i wygnał jeś je. [3] »(43:4) Ani wiem w mieczu swoim osiedli ziemię a ramię jich nie zbawiło je, (43:5) ale prawica twoja i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, bo jeś sie zlubił w nich. [4] »(43:6) Ty jeś sam krol moj i Bog moj, jenże wskazujesz zbawienia Jakobowi. [5] »(43:7) W tobie nieprzyjaciele nasze rozwiejemy trąbą i w jimieniu twoim wzgardziemy wstające na nas. [6] »(43:8) Bowiem nie w łęczyszcze moje bę pwać a miecz moj nie zbawi mie. [7] »(43:9) Zbawił wiem jeś nas od męcących nas i nienaźrzące nas usromocił jeś. [8] »(43:10) W Bodze chwaleni będziem wszego dnia i w jimieniu twoim chwalić cie będziem na wieki. [9] »(43:11) Ale ninie odegnał i sromocił jeś nas a nie wynidziesz, ❬Boże❭, w mocach naszych. [10] »(43:12) Odwrocił jeś nas opak po naszych nieprzyjacielech, a co nienaźrzeli nas, plenili sobie. [11] »(43:13) Dał jeś nas jako owce w karmią i ❬w❭ pogany rozproszył jeś nas. [12] »(43:14) Przedałeś lud twoj kromie pienięzy i nie było mnostwo w przemienieniu jich. [13] »(43:15) Położył jeś w urąganie nas sąsiadom naszym, kłam i naśmiewanie tym, co są w okolicy ❬naszej❭. [14] »(43:16) Położył jeś nas w podowieństwo poganom, pokiwanie głowy w ludzioch. [15] »(43:17) Wszego dnia sromota moja przeciwo mnie jest i posromanie lica mego pokryło mie jest [16] »(43:18) od głosa urągającego i uwłaczającego, od lica nieprzyjaciela i nastojącego na mię. [17] »(43:19) To wszystko weszło jest na nas anismy zapomnieli ciebie a źle jesmy nie stroili w kaźni twojej. [18] »(43:20) I nie szło zasię sierce nasze, i obrocił jeś [sierce] ❬stdze❭ nasze od drogi twojej, [19] »(43:21) bo uśmierzył jeś nas w mieście udręczenia i pokrył jest nas cień śmiertny. [20] »(43:22) Aczesmy zapomnieli imienia Boga naszego a aczli wznieślismy ręce nasze ku bogu cudzemu, [21] »(43:23) wszako Bog będzie tego dobywać? Bo on wie tajemnice sierca. [22] »(43:24) Bo prze cię morzymy sie wszytek dzień, mniano nas jako owce pobite. [23] »(43:25) Wstań! czemu zasypiasz, Gospodnie? Wstań i nie odganiaj do końca. [24] »(43:26) Czemu lice twoje odwracasz, zapominasz ubostwa naszego i zamętka naszego? [25] »(43:27) Bo uśmierzyła sie jest w prosze dusza nasza, smarszczył sie na ziemi brzuch nasz. [26] »(43:28) Wstań, Boże, pomoży nam i odkupi nas ❬prze❭ imię twoje. 
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl