Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 45
«  Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(44:1) Wyrzygnęło sierce moje słowo dobre, powiadam ja działa moja krolowi. (44:2) Język moj treść pisarzowa rychło piszącego. [2] »(44:3) Urępny wyobrażenim nad syny ludzkie, rozlana jest miłość w wargach twych, przeto błogosławił cie jest Bog na wieki. [3] »(44:4) Opaszy sie mieczem twoim na lędźwie twoje silno mocnie! [4] »(44:5) Z krasą twoją i z cudnością twoją idzi, szczęśnie pojdzi i kroluj (44:6) prze prawdę i śmiarę, i prawotę, i odwiedzie cie dziwnie prawica twoja. [5] »(44:7) Strzały twoje ostre, ludzie pod cię padną ❬w❭ sierca nieprzyjacielow krolowych. [6] »(44:8) Stolec twoj, Boże, na wieki wiekom, pręt naprawienia pręt krolestwa twego. [7] »(44:9) Miłował jeś prawotę a nienawidziałeś złość; przeto pomaścił cie Bog, Bog twoj, olejem wiesiela ze wszech towarzyszow twoich. [8] »(44:10a) Mirra i gutta, i kasyja od odzienia twego, od domow z ebora, z jichże kochały są ciebie [9] »(44:10b) cory krolow we czci twojej. (44:11) Stała jest krolowa na prawicy twojej w odzieniu pozłacanym ogardniona rozlicznie. [10] »(44:12) Słuchaj, coro, i widz, i nachyli ucho twoje, i zapomni luda twego i domu ojca twego! [11] »(44:13) I pożędać będzie krol krasy twoje, bo on jest Gospodzin Bog twoj i kłaniać sie jemu będą. [12] »(44:14) I cory z Tyra w darzech oblicza twego będą prosić, wszytcy bogaci z luda. [13] »(44:15) Wszytka sława jego cory krolowej od wnętrza, w podołcech złotych ogarniona rozliczytymi. [14] »(44:16) Przywiedziony będą krolowi dziewice po niej, blizne jej przyniesiony będą tobie. [15] »(44:17) Przyniesiony będą w radości i w wiesielu, przywiedziony będą w kościoł krolow. [16] »(44:18) Za ojce twoje narodzili sie tobie synowie, postawisz je książęty nade wszą ziemią. [17] »(44:19) Pomnieć będą imię twe, Gospodnie, ode wszego pokolenia w pokolenie. (44:20) Przeto ludzie chwalić cie będą na wieki ❬i na wieki❭ wiekom. 
«  Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl