Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 46
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(45:1) Bog nasza utoka i moc, pomocnik w zamętcech, jiż są naleźli nas barzo. [2] »(45:2) Przeto nie będziemy sie bać, gdy sie będzie męcić ziemia i gdy przeniesiony będą gory w sierce morza. [3] »(45:3) Zawzmiały i zamąciły sie wody jich, zmąciły sie gory w mocy jego. [4] »(45:4) Rzeczna bystrość wiesieli miasto boże, oświęcił jest stan swoj wszech Wyszszy. [5] »(45:5) Bog pośrod jej, nie poruszy sie, pomoże jej Bog rano z zarania. [6] »(45:6) Zamącili sie ludzie i nakłoniły sie krolestwa, dał głos swoj, poruszyła sie ziemia. [7] »(45:7) Gospodzin mocy s nami, przyjemca nasz Bog Jakobow. [8] »(45:8) Przydźcie i widzcie działa boża, jaż jest położył cuda na ziemi, odejmując boje aż do końca ziemie. [9] »(45:9) Łęczyszcze zetrze i złomi czyn a puklerze zeżże ogniem. [10] »(45:10) Uproźnicie sie i widzcie, iż ja jeśm Bog, powyszszon będę w poga❬ń❭stwie i powyszon będę na ziemi. [11] »(45:11) Bog mocy s nami, przyjemca nasz Bog Jakobow. 
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl