Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow, kiedy przyszedł k niemu Natan prorok, posłany od Boga karać ji z grzecha, jen uczynił, kiedy wszedł ku Betisabee a męża jej dał zabić Uryjasza. (50:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego (50:2) i podług mnostwa lutowania twego zgładź lichotę moję! [2] »(50:3) Szyrzej mie omyj od złości mojej i od grzecha mego oczyści mie, [3] »(50:4) bo złość moję ja znaję i grzech moj przeciwo mnie jest zawżdy. [4] »(50:5) Tobie samemu zgrzeszył jeśm i złe przed tobą czynił jeśm, by sprawion w mołwach twoich i przepomogł, gdy cie sądzą. [5] »(50:6) Bo owa we złościach poczęt jeśm i w grzeszech poczęła mie matka moja. [6] »(50:7) Owa wiem prawdę miłował jeś, niepewne i tajemne mądrości twojej zjawił jeś mnie. [7] »(50:8) Okropi❬sz❭ mie, Gospodnie, izopem, a oczyszczon będę, zmyjesz mie, i nad śnieg ubielon będę. [8] »(50:9) Słuchu memu dasz radość i wiesiele i radować sie będą kości uśmierzone. [9] »(50:10) Odwroć lice twoje od grzechow mych i wszytki złości moje zgładź! [10] »(50:11) Sierce czyste stworz we mnie, Boże, i duch prosty wznowi we czrzewiech moich! [11] »(50:12) Nie odrzucaj mie od lica twego i ducha świętego twego nie odejmi ode mnie. [12] »(50:13) Wroci mi wiesiele zbawienia twego i duchem przednim stwirdzi mie! [13] »(50:14) Nauczę liche drogam twoim a niemiłościwi k tobie sie obrocą. [14] »(50:15) Zbaw mie od krwi, Boże, Boże zbawienia mego, i wiesielić [sie] będzie język moj sprawiedlność twoję. [15] »(50:16) Gospodnie, wargi moje roztworz, a usta moja zjawią chwałę twoję, [16] »(50:17) bo by był chciał modłę, wzdałbych był owszem; modłami nie będziesz sie kochać. [17] »(50:18) Modła Bogu duch smęcony; sierc❬a❭ skruszonego i uśmierzonego, Boże, nie wzgardzisz. [18] »(50:19) Dobrot❬li❭wie uczyń, Gospodnie, w dobrej wolej twojej Syjon, a sprawią mury Jeruzalem. [19] »(50:20) Tegdy weźmiesz modły sprawiedlności, pokład i modły, tegdy nakładą na ołtarz twoj cieląt. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl