Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 54
«  Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(53:1) Boże, w jimieniu twoim zbawionym mie uczyń a w mocy twojej sędzi mie! [2] »(53:2) Boże, wysłuchaj modlitwę moję, uszyma usłysz słowa ust moich. [3] »(53:3) Bo cudzy wstali przeciwo mnie a mocni szukali są duszę moję, a nie położyli Boga przed sobą. [4] »(53:4) Owa wiem Bog pomaga mi a Gospodzin przyjemca ❬jest❭ dusze mojej. [5] »(53:5) Odewroci złe nieprzyjacielom mym i w prawdzie twojej rozproszy je. [6] »(53:6) Wolnieć będę obie❬to❭wać tobie i chwalić będę imię twe, Gospodnie, bo jest dobr[z]e. [7] »(53:7) Bo ze wszelkiego zamętka wytargł jeś mie i moich nieprzyjacioł nienaźrzało jest oko moje. 
«  Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl