Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 56
«  Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(55:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, bo podeptał mie człowiek, wszego dnia nagabając mącił mie. [2] »(55:2) Zdeptali mie nieprzyjaciele moji wszego dnia, bo wiele bojujących przeciw mnie. [3] »(55:3) Od wysokości dnia bać sie będę, ale pwać w cię będę. [4] »(55:4) W Bodze chwalić będe mołwę moję, w Boga jeśm pwał, nie będę sie bać, co mi uczyni człowiek. [5] »(55:5) Wszego dnia słowa moja nienaźrzana są, przeciwo mnie wszytki jich [złe] myśli we złe. [6] »(55:6) Przebywać będą i skryją, oni nogi mej strzec będą. [7] »(55:7) Jako cirpieli duszę moję, za dar zbawiony uczynisz je, w gniewie lud złamiesz. [8] »(55:8) Boże, żywot moj zjawił jeśm tobie, położył jeś słzy moje przed sobą, (55:9a) jako i w obietnicy twojej. [9] »(55:9b) Tegdy sie obrocą nieprzyjaciele moji opak, (55:10) w ktorykoli dzień wzowę cie; owa poznał jeśm, iż Bog moj jeś. [10] »(55:11a) W Bodze chwalić będę słowo, w Bodze będę chwalić mołwy, [11] »(55:11b) w Boga jeśm pwał, nie będę sie bać, co mi uczyni człowiek. [12] »(55:12) We mnie są, Boże, obietnice twoje, jeż wrocę chwały tobie, [13] »(55:13) bo jeś wytargł duszę moję ze śmierci a nogi moje od upełznienia, bych lub był przed Bogiem w światłości żywych. 
«  Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl