Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 59
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, aby ji zab[w]ił. (58:1) Wytargń mie z nieprzyjacielow mych, Boże moj, i ode wstających na mię zbaw mie! [2] »(58:2) Wytargń mie z czyniących złość i z mężow krwi zbaw mie! [3] »(58:3) Bo owa ułapili duszę moję, rzucili sie na mię mocni. (58:4a) Ani złość moja, ani grzech moj, Gospodnie; [4] »(58:4b) bez złości bieżał jeśm i chodził. (58:5a) Wstań naprzeciw mnie i uźrzy, [5] »(58:5b) a ty, Gospodnie Boże mocy, Boże israhelski, (58:6) umyśl ku nawiedzeniu wszego luda pogańskiego, nie slutuj sie nade wszemi, jiż stroją złość. [6] »(58:7) Obrocą sie ku wieczoru a głod cirpieć będą jako psi i chodzić będą około miasta. [7] »(58:8) Owa mołwić będą swymi usty, a miecz w jich wargach. Bo kto usłyszał? [8] »(58:9) A ty, Gospodnie, naśmiewać sie jim będziesz, wniwecz obrocisz wszytki pogany. [9] »(58:10a) Moc moję ku tobie strzec będę, bo Bog przyjemca moj jeś[10] »(58:10b) Bog moj, miłosierdzie jego uprzedzi mie. (58:11a) Bo❬g❭ pokazał mi na moje nieprzyjaciele; [11] »(58:11b) nie zabijaj jich, aby [mie] nie zapamiętali kiedy ludzie ❬moi❭. (58:12) Rozprosz je w mocy twojej i słoż je, obrońca moj, Gospodnie, [12] »(58:13) grzech ust jich, mołw❬ę❭ warg jich, i połapieni bądźcie w pysze swojej. (58:14a) I od żadania i łży zjawieni będą we skończeniu, [13] »(58:14b) w gniewie skończenia, i nie będzie jich. (58:15) I wzwiedzą, iż Bog panuje Jakobow i krajow ziemie. [14] »(58:16) Obrocą sie ku wieczoru i głod cirpieć będą jako psi, i obchodzić będą miasto. [15] »(58:17) Oni sie rozidą ku najedzeniu, pakli nie będą nasyceni, i szemrać będą[16] »(58:18) A ja pak będę chwalić moc twoję i powyszszę rano miłosierdzie twoje, (58:19) bo uczynił jeś sie przyjemca moj i utok moj w dzień zamącenia mego. [17] »(58:20) Pomocniku moj, tobie śpiewać będę, bo Bog przyjemca moj jeś, Bog moj, miłosierdzie moje. 
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl