Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 6
«  Księga Psalmów 5 Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (6:1) Gospodnie, nie w twoim rosierdziu swarz mię ani w twoim gniewie kaźni mie. [2] »Smiłuj sie nade mną, Gospodnie, bo niemocen jeśm, uzdrow mie, Gospodnie, bo zamącony są wszystki kości moje [3] »❬i❭ dusza moja zamącona jest barzo. A ty, Gospodnie, dokąd? [4] »Obroci sie, Gospodnie, i wytargni duszę moję, zbawiona mie uczyń dla miłosierdzia twego. [5] »Bo nie jest we śmierci, jen by ciebie wspomienął, ale i w piekle kto ciebie będzie wyznawał i kajać sie tobie? [6] »Robotowałeśm we wzdychaniu moim; omywać będę przez kolżdą noc łoże moje, słzami moimi posłanie moje zmoczę. [7] »Zamąciło się od rosierdzia oko moje, postarzałeśm sie miedzy wszemi nieprzyjacioły moimi. [8] »Odstępcie ode mnie wszycy, co czynicie złość, bo wysłuchał Gospodzin głos płaczu mego. [9] »Wysłuchał Gospodzin prośbę moję, Gospodzin modlitwę moję przyjął. [10] »Zasromajcie sie i zamąceni bącie silno wszytcy nieprzyjaciele moji, obroceni i zasromani bącie barzo rychło. Sła❬wa...❭  
«  Księga Psalmów 5 Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl