Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 60
«  Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidow. (59:1) Boże, odpędził jeś nas i skaził jeś nas, rozgniewał jeś sie i slutował jeś sie nad nami. [2] »(59:2) Poruszył jeś ziemię i zamącił jeś ją; uzdrow skruszenie jej, bo poruszyła jest sie. [3] »(59:3) Pokazał jeś ludu twemu przykrości, napoił jeś nas winem skruszenia. [4] »(59:4) Dał jeś bojącym sie ciebie wskazanie, by uciekali przed łęczyskiem. [5] »(59:5) Aby wybawieni miłośnicy twoji, zbaw prawicą twoją i usłysz mie. [6] »(59:6) Bog mołwił jest w świętym swoim: Wiesielić sie będę i rozdzielę Sycymę, i nizinę stanow rozmierzę. [7] »(59:7) Moj jest Galaad i moj jest Manasses, a Efrajim moc głowy mojej. (59:8a) Juda krol moj, [8] »(59:8b) Moab garniec nadzieje mojej. (59:9) W Idumeją wciągnę obow moję, mnie cudzoziemcy poddali sie są. [9] »(59:10) Kto przewiedzie mnie do miasta stwirdzonego? Kto przewiedzie mie aż do Idumeje[10] »(59:11) Azali nie ty [by], Boże, jenże jeś odpędził nas i nie wynidziesz, Boże, w mocach naszych? [11] »(59:12) Daj nam pomoc z zamętka, bo prozna moc człowiecza. [12] »(59:13) W Bodze uczynimy moc, a on wniwecz obroci zamącające nas. 
«  Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl