Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 61
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(60:1) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, baczy modlitwę moję! [2] »(60:2) Od krajow ziemskich k tobie jeśm wołał, gdy styskowało sierce moje; na skale powyszszył jeś mie. [3] »(60:3) Przewiodł jeś mie, bo uczynił jeś sie nadzieją moją, wieża mocy od lica nieprzyjacielowa. [4] »(60:4) Przebywać będę w stanu twoim na wieki, zaszczycon będę w pokryciu skrzydł twych. [5] »(60:5) Bo ty, Boże moj, wysłuchał jeś modlitwę moję, dał jeś dziedzinę bojącym sie imienia twego. [6] »(60:6) Dni nad dni krolowy[ch] nadłożysz, lata jego aż do dnia pokolenia i pokolenia. [7] »(60:7) Przebywa na wieki przed obliczym bożym. Miłosierdzie a prawdę jego kto będzie szukać? [8] »(60:8) Tako psalm mowić będę imieniu twemu na wiek wiekom, bych wrocił obietnicę moję ode dnia do dnia. 
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl