Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 62
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid. (61:1) Aza nie Bogu poddana będzie dusza moja? Bo od niego zbawienie moje. [2] »(61:2) Bo on Bog moj i zbawiciel moj, przyjemca moj, nie poruszon będę więcej. [3] »(61:3) Bo dokąd sie rzucacie na człowieka? Zabijacie sie wszytcy wy jako ścienie nakłonionej i ogrodzeniu odrzuconemu. [4] »(61:4) Wszakoż mzdę moję myślili są odpędzić; bieżał jeśm w pragności; usty swymi błogosławili, a siercem swym poklinali. [5] »(61:5) Ale Bogu posłuszna bądź dusza moja, bo od niego śmiara moja. [6] »(61:6) Bo on Bog moj i zbawiciel moj, pomocnik moj; nie będę wypędzon. [7] »(61:7) W Bodze zbawienie moje i sława moja, Bog pomocy mojej i nadzieja moja w Bodze jest. [8] »(61:8) Pwajcie weń wszelkie sebranie ludzi, rozlejcie przed nim sierca wasza, Bog pomocnik nasz na wieki. Wszakoż proźni synowie ludzcy, łgarze synowie ludzcy w wa[r]gach, [9] »(61:9) aby obłudzili oni z prozności w prozność. [10] »(61:10) Nie chciejcie pwać we złości a łupu nie żędajcie; bogatstwa acz będą przybywać, nie chciejcie sierca przykładać. [11] »(61:11a) Jedną mołwił jest Bog, dwoje to słyszał jeśm, iż moc boża jest, [12] »(61:11b) i tobie, Gospodnie, miłosierdzie, bo wrocisz kożdemu podług skutkow jego. 
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl