Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 63
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie Dawida, kiedy był na puszczy idumejskie. (62:1) Boże, Boże moj, k tobie za światła czuję. (62:2) I żądała ciebie dusza moja, kako rozlicznie tobie ciało moje. (62:3a) W ziemi pustej i na drodze przezwodnej, [2] »(62:3b) tako w świątości pokazał jeśm sie tobie, bych widział moc twoję i sławę twoję. [3] »(62:4) Bo lepsze jest miłosierdzie twe nad żywoty, wargi moje chwalić cie będą. [4] »(62:5) Tako błogosławić cie będę do mego żywota i w jimię twe wzniosę ręce moje, [5] »(62:6) jako t[ł]uku a tłustości napełniona bądź dusza moja a wargami wiesiela chwalić będą usta moja. [6] »(62:7a) Tako pomniał jeśm ciebie na pościeli mojej, i w jutrz❬n❭i będę myślić o tobie, [7] »(62:7b) bo jeś był pomocnik moj (62:8a) i pod pokrycim krzydł twoich wiesielić sie będę; [8] »(62:8b) przystała jest dusza moja za tobą, mnie jest przyjęła prawica twoja. [9] »(62:9a) Ale oni po proźnicy szukali duszę moję, wnidą w niskości ziemie, [10] »(62:9b) dani będą w ręce miecza, części liszek będą. [11] »(62:10) Ale krol wiesielić sie będzie w Bodze, chwaleni będą wszystcy, jiż przysięgają w niem, bo zatkana są usta mołwiących złości. 
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl