Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (64:1) Tobie słusza chwała, Boże, na Syjon i tobie wrocona będzie obietnica w Jeruzalem. [2] »(64:2) Usłysz modlitwę moję, k tobie wszelikie ciało przydzie. [3] »(64:3) Słowa złosny❬ch❭ przemogły na nas i nad grzechy naszymi ty sie smiłujesz. [4] »(64:4) Błogosławiony, jegoż jeś wybrał i przyjął, przebywać będzie w trzemiech twoich. (64:5a) Napełnieni będziem w dobrach domu twego; święty jest kościoł twoj, [5] »(64:5b) dziwny w prawdzie. (64:6) Usłysz nas, Boże, zbawicielu nasz, nadzieja wszech krajow ziemie i w morzu daleko! [6] »(64:7a) Gotując gory w mocy twojej, opasan [jeś] mocą, [7] »(64:7b) jenże zamącasz głębokość morza, szum bystrości jego. (64:8a) Zamącą sie pogani [8] »(64:8b) a bać sie będą, jiż bydlą na krajoch, od znamion twoich; w skończaniu jutra i wieczoru kochać sie będziesz. [9] »(64:9) Nawiedził jeś ziemię i napoił jeś ją, rozmnożył jeś bogacić ją. (64:10) Rzeka boża napełniona jest wody, gotował jeś karmią jich, bo tako jest gotowanie jego. [10] »(64:11) Strumienie jego upoj, rozmnoży płod jego, w kapaniu jego wiesielić sie będzie twarz rodząca. [11] »(64:12) Błogosławić ❬będziesz❭ koronie lata miłości twojej a pola twoja napełniona będą żyźni. [12] »(64:13) Roztyją krasy puszczej i wiesielem gory opaszą sie. [13] »(64:14) Odziali sie baranowie owiec i padoli będą opłwici żyta, wołać będą, bo i chwalić będą. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl