Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 66
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (65:1a) Śpiewajcie Bogu, wszelika ziemia, [2] »(65:2b) psalm mołwcie jimieniu jego, dajcie sławę chwale jego! [3] »(65:2) Rzeczcie Bogu: Kako groźna są działa twoja, Gospodnie! We mnostwie mocy twojej sełżą tobą nieprzyjaciele twoji. [4] »(65:3) Wszytka ziemia kłaniać sie będzie tobie i śpiewać będzie tobie, psalm mowić będą imieniu twemu. [5] »(65:4) Przydźcie i widzcie działa boża, groźny w radzie nad syny ludzkimi, [6] »(65:5) jenże obraca morze w suchość, po rzece pojdą pieszy, tamo wiesielić ❬sie❭ będziem w niem, [7] »(65:6) jenże pania w mocy swojej na wieki; oczy jego na pogany patrzą; jiż sie bucą, nie będą powyszszeni sami w sobie. [8] »(65:7) Błogosławcie, pogani, Boga naszego i usłyszony uczyńcie głos chwały jego, [9] »(65:8) jen położył duszę moję ku żywotu i nie dał na poruszenie nog moich. [10] »(65:9) Bo kusił jeś nas, Boże, ogniem jeś nas doświaczał, jako doświaczają śrzebro. [11] »(65:10a) Wwiodł jeś nas w sidło, położył jeś zamęty na chrzebcie naszem, [12] »(65:10b) postawiłeś ludzie na głowy nasze. (65:11) Szlismy przez ogień i wodę i wywiodłeś nas w ochłodzenie. [13] »(65:12a) Wnidę w dom twoj w pocztach, wrocę tobie obietnice moje, [14] »(65:12b) jeż rozdzieliła usta moja (65:13) i mołwiła są usta moja w zamętku moim. [15] »(65:14) Poczty słodkie dam tobie, z kadzidłem baranowym wzdam ci woły z kozły. [16] »(65:15) Pojdźcie, słyszcie, a wypowiem, wszystcy, jiż sie boicie Boga, kako wiele uczynił duszy mojej. [17] »(65:16) K niemu usty moimi wołał jeśm i wiesielił jeśm sie pod językiem ❬moim❭. [18] »(65:17) Za złością acz jeśm weźrzał na siercu moim, nie wysłucha Gospodzin. [19] »(65:18) Przeto wysłuchał Bog i baczył głos prośby mojej. [20] »(65:19) Błogosławiony Bog, jenże nie odrzucił modlitwę moję i miłosierdzie swoje ode mnie. 
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl