Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(67:1) Wzdźwigni sie Bog a rozproszeni bądźcie nieprzyjaciele jego i uciekajcie, jiż nienaźrzą ji, od oblicza jego. [2] »(67:2) Jako ginie dym, zgińcie, jako płynie wosk przed ogniem, tako zgińcie grzeszni przed licem bożym, [3] »(67:3) a prawi używajcie a wiesielcie sie przed Bogiem i kochajcie sie w radości. [4] »(67:4) Pojcie Bogu, psalm mołwcie imieniu jego, drogę uczyńcie jemu, jenże wstąpił na zachod, Gospodzin imię jego, (67:5a) wiesielcie sie przed nim. [5] »(67:5b) Smęceni będą przed licem jego, ojca sirot i sędziej wdow. (67:6a) Bog na mieście świętym swoim, [6] »(67:6b) Bog, jenże przebywać każe jednakiego obyczaja w domu, (67:7) jenże wywodzi jeńce w mocy, takież ty, co sie naśmiewają, jiż [przebyw] przebywają w grobiech. [7] »(67:8) Boże, gdy wynidziesz przed twoj lud, gdy przejdziesz na puszczy, [8] »(67:9) ziemia ruszyła sie, bo nieba sie rozpuściły od oblicza bożego Synaj, od Boga Israhel. [9] »(67:10) Deszcz powolny odłączysz, ❬Boże❭, dziedzinie twojej i rozniemogła sie jest, ale ty śćwirdził jeś ją. [10] »(67:11) Źwier❬z❭ęta twoja przebywać będą w niej; nagotował jeś w słodkości twojej ubogiemu, Boże. [11] »(67:12) Bog da słowo przepowiednikom mocą wieliką. [12] »(67:13) Krol mocy miły, miły a krasy domu dzielić łup. [13] »(67:14) Acz spać będziecie miedzy żakowstwem, pierze gołębie pośrzebrzone a pośladek chrzebta jego w bladości złota. [14] »(67:15) Gdy rozgadza Niebieski krole nad nię, śniegiem ubieloni będą w Zelmon; gora boża, gora tłusta. [15] »(67:16) Gora zsiadła, gora tłusta; czemu podeźrzany macie gory zsiadłe? [16] »(67:17) Gora, w niejże lubo jest Bogu przebywać w niej, bo Gospodzin przebywać będzie do końca. [17] »(67:18) Woz boży dziesięci tysięcy mnożen, tysiącow wiesielących sie, Gospodzin w nich w Synaj w świętym. [18] »(67:19) Wstąpił jeś na wysokość, jął jeś jętstwo, wziął jeś dary na ludzioch, (67:20) bowiem niewierzące bydlić Gospodna Boga. [19] »(67:21) Błogosławiony Gospodzin na każdy dzień, śpieszną drogę uczyni nam Bog zbawienia naszego. [20] »(67:22) Bog nasz Bog zbawione czyniąc a gospodnowy, gospodnowy wyścia śmierci. [21] »(67:23) Wszako Bog zetrze głowy nieprzyjacielow swych, wirzch włosow chodzących w grzeszech swych. [22] »(67:24) Rzekł Gospodzin: Z Bazan obrocę, obrocę w głębokość morza, [23] »(67:25) by sie omoczyła noga twoja we krwi, język psow twych od nieprzyjacielow od niego. [24] »(67:26) Widzieli wchody twoje, Boże, wchody Boga mego, krola mego, jen jest w świątości. [25] »(67:27) Uśpieszyli sie książęta przytowarzyszeni śpiewającym pośrzod młodziczek bębennic. [26] »(67:28) We zborzech błogosławcie Bogu Gospodnu ze studzien Israhel. (67:29) Tamo Bienijamin junoszka w umyśle uchwaconym. [27] »(67:30) Książęta Juda wodzowie jich, książęta Zabulon, książęta Neptalim. [28] »(67:31) Każy, Boże, mocy twojej, poćwirdzi to, Boże, co jeś uczynił w nas. [29] »(67:32) Od kościoła twego w Jeruzalem tobie będą wydawać krolowie dary. [30] »(67:33) I karzy źwierz trzciany, zgromadzenie juńcow w krowach ludzkich, aby wyłączyli je, jiż kuszeni są śrzebrem. (67:34a) Rozsypi pogany, jiż chcą bojow; [31] »(67:34b) przydą posłowie z Ejipta, Murzynowie uśpieszą przed jego rękama ku Bogu. [32] »(67:35) Krolewstwa ziemie, pojcie Bogu, śpiewajcie Gospodnu, [33] »(67:36) śpiewajcie Bogu, jenże wstąpił na niebo nieba ku wschodu! (67:37a) Owa da głosu swemu głos mocy; [34] »(67:37b) dajcie sławę Bogu na Israhel, wie❬l❭mnostwo jego a moc jego w obłocech. [35] »(67:38) Dziwny Bog w świętych swoich, Bog Israhel, on da siłę i moc ludu swemu, błogosławiony Bog. 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl