Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 7
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow, jen śpiewał Bogu Chusy, to jest za wzjawienie wysokiego milczenia syna Jemini. (7:1) Gospodnie Boże moj, w tobie jeśm imiał nadzieję; zbaw mie ze wszech prześladujących mię i uchowaj mie, [2] »aby niekiedy nie ułapił jako lew duszę moję, gdy nie jest, kto by odkupił ani jenże by zbawionym uczynił. [3] »Gospodnie Boże moj, acz jeśm uczynił to, acz jest złość w moich ręku, [4] »acz jeśm wracał odpłacającym mnie zła, dostojno jest, bych spadł od moich nieprzyjacioł proznych. [5] »Prześladuj duszę moję nieprzyjaciel i ułap, i potłocz w ziemię żywot moj, i sławę moję w proch wwiedzi. [6] »(7:6) Wstań, Gospodnie, w twoim gniewie i powyszszon bądź w krajoch wrogow moich. (7:7a) I wstań, Gospodnie Boże moj, w przykazaniu, jeżeś kazał, [7] »(7:7b) a zbor ludzki ogardnie cie (7:8a) i przeń w wysokość odydzi; [8] »(7:8b) Gospodzin sądzi ludzie. (7:9) Sędzi mie, Gospodnie, podług sprawiedliwości mojej i podług bezwiństwa mego na mię. [9] »(7:10) Skończaj sie złość grzesznikow i uczynisz prześpiech prawemu, badając sierca i pokrętkę, Boże. [10] »(7:11) Prawa pomoc moja od Boga, jenże zbawione czyni prawe siercem. [11] »(7:12) Bog sędzia sprawiedliwy, mocny i czekający; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni? [12] »(7:13) Jedno sie nie nawrocicie, miecz swoj zaniosł, łuk swoj napiął i nagotował ji [13] »(7:14) a w nim uczynił sędy śmierci, strzały swoje gorającym❬i❭ uczynił. [14] »(7:15) Owa płodzi niesprawiedliwość, począł fałeszność i porodził złość. [15] »(7:16) Jezioro otworzył i wykopał je, i wpadł w doł, jenże uczynił. [16] »(7:17) Obroć się łeż jego w głowę jego i w wirzch jego złość jego zstępi. [17] »(7:18) Spowiedać będę Gospodnu podług prawdy jego i piać będę jimieniu Gospodna najwyszszego. Sława ❬...❭  
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl