Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 70
«  Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida za to, iże ji zbawił Gospodzin od nieprzyjacielow jego. (69:1) Boże, na pomoc moję przyględaj, Panie, na pomaganie mnie przyśpiej! [2] »(69:2) Osromoceni i posromani bądźcie, jiż szukają dusze mojej. (69:3) Odwroćcie sie opak i zapalajcie sie, jiż chcą mego zła. [3] »(69:4) Odwroćcie sie [wszystcy] rychło zapalając sie, jiż mi mowią: Aha! aha! [4] »(69:5) Wiesielcie sie i radujcie w tobie wszystcy, jiż cie szukają, i mowcie weżdy: Powyszszon będzie Pan, jiż miłują zbawienie twoje. [5] »(69:6) Bo ja potrzebujący i ubogi jeśm; Boże, pomoży mi! (69:7) Pomocnik moj i zbawiciel moj jeś ty; Panie, nie mieszkaj. 
«  Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl